Koulutus

Koulutus

Tarjoan koulutuksia autisminkirjon häiriöistä, ADHD:sta, sekä muista neuropsykiatriaan liittyvistä asioista aina tarpeen mukaan, siinä viitekehyksessä kuin asiakas haluaa. Pidän koulutustilaisuuksia muun muassa kouluissa, sosiaalitoimessa sekä terveydenhuollossa. Tulen myös erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tieto ja oma kokemus on yhdistelmä, josta riittää kertomista monista eri näkökulmista.