Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille henkilöille, joilla on ADHD, Asperger tai autisminkirjon häiriö, tai muille laajan nepsykirjon henkilöille.

Etsimme yhdessä ratkaisuja elämän pieniin ja suuriin haasteisiin. Löydämme asiakkaan usein piilossa olevia voimavaroja, ja otamme ne käyttöön.

Valmennuksessa voimme myös keskittyä pelkästään itsetunnon parantamiseen ja luoda onnistumisia tulevaisuuteen. Monimutkaisetkaan ongelmat eivät välttämättä tarvitse monimutkaisia ratkaisuja. Jopa yksi pieni muutos voi saada aikaiseksi muutoksia kohti parempaa elämää. 

Mikä on sinun toivetilasi?